Toelichting op mijn werk 

Schilderen is voor mij een zoeken naar een vitale stroom. Een brok diffuse emotie wordt geleidelijk helder en in materie vastgelegd tot een idee. De krachtigste energieŽn ervaar ik bij vlakken en kleuren. Het werk is figuratief met abstracte elementen. De thema's zijn o.a. lichaamsgevoel, verhoudingen (links-rechts, boven-beneden) en het wereldgebeuren. Verder is het mijn streven dat het werk op basaal niveau aanspreekt, namelijk dat het de zinnen prikkelt. Zo ontstaat een lange spanningsboog van bio-energie tot ratio.

Bij het maken van een schilderij speelt dit alles slechts op de achter≠grond. Elk werk begint met een leegte. Naast de horror vacui is het daarin heerlijk zwieren. Naarmate er meer lijnen, vlakken evt. vreemde materialen in het werk verschijnen, moet ik kiezen. Dat ge≠beurt intuÔtief en roept veel spanningen op. Interessante, mooie vormen, kleuren, effecten etc. worden geofferd. Scheppen is ook vernietigen. Gelei≠delijk ontstaat een geheel. Toeval en tijd spelen een rol. Het definitieve werk is veelal een verrassing, net als een droom. Duiding is de laatste fase van het proces. Dat kan zich over jaren uitstrekken. De beschouwer is medeschepper.

 Ik werk graag met acrylverf. Experimenten verlopen vlot en de evt. toe≠passing van vreemde materialen is relatief gemakkelijk. De verf breng ik aan met een dot. Bij de afwer≠king gebruik ik wel penselen. Voorstudies maak ik niet. Als iets niet bevalt werk ik er overheen. Mijn favoriete onder≠grond is paneel. Het is stevig en je kunt je heftig gedragen.